Markarbeten

Vi hjälper dig med olika typer av markarbeten.

Vad är markarbeten?

Ordet markarbeten är egentligen ett samlat begrepp som beskriver olika typer av arbeten som kan utföras på din tomt eller på den mark som du äger. Markarbeten kan således vara att du har möjlighet att forma om din mark, bereda den inför byggnader av diverse slag eller anlägga en tomt eller en trädgård. Det finns många olika typer av arbeten som ingår i denna kategori och vi på City Sten Service Sverige är redo att hjälpa dig med alla möjliga arbeten som du är i behov av.

Några exempel på markarbeten kan till exempel vara att du behöver hjälp att utjämna olika höjdskillnader som din tomt har. Kanske vill du bygga ett fritidshus precis på den plats där du har en kulle eller ett dike? Markarbete kan också inkludera sprängning av berg så väl som återfyllnad, schaktning och dränering. Precis som med de allra flesta markarbeten kan du naturligtvis testa på att utföra arbetet på egen hand, men vi ska inte sticka under stol med att det är slitsamt, även för den med rätt maskiner och verktyg. Att uppföra en byggnad är ett arbete i sig, men för att byggnaden ska kunna stå stadigt och ordentligt så är det först ett ordentligt grundarbete som kommer behöva utföras. Du behöver se till att ytan är så plan som möjligt för bästa, möjliga resultat.

Vi hjälper dig!

Kontakta oss för hjälp med markarbeten

Du kan med fördel vända dig till oss på City Sten Service Sverige om du är i behov av hjälp med markarbete i din trädgård, på din tomt eller på andra delar av din mark. Vi har alla maskiner och verktyg som behövs och besitter kunskapen att utföra arbetet på rätt sätt och med ett snyggt resultat.

Skicka en offertförfrågan till oss.